2023/8

Beszélgetés, esszé, tanulmány

Taxner-Tóth Ernő: Amikor még úszni lehetett a Principális csatorna vízében (2. rész)

Árkossy István: „Szegény leszek, festő leszek, ember kívánok maradni” (170 éve született Vincent van Gogh)

Salamon Konrád: Szárszóról és a népi mozgalomról

Tollal, élőszóval (Beszélgetés Guitman Barnabás történésszel, egyetemi oktatóval)

Nyilasy Balázs: „Minden mi világos… Minden mi sötét” (Életbizalom s bizonyosságvesztés Petőfi Sándor költészetében és a recepció tükrében)

Móser Zoltán: Négyszemközt Petőfivel (Illyés Gyula „nézetei”)

Magyar Zoltán: Petőfi, a visszavárt és visszatérő hős

Költészet

Németh István Péter: Valentinus napi strófák; Csobánci képeslap; Ligeti képek egy üres padról; Ádventi önarckép

Kürti László: panasz; tömegszerencsét

André András: Ha fölszáll, mindig nő; Pillanat, fekvő kutyával; Pillanat, fekvő madárral; Paszuly, álorcában; Szentcsalád, vasárnapokkal

Turbók Attila: Gyűrött délibáb; Vers a szőnyegmintákról; Csukott szemmel

Próza

Hegedűs Imre János: Vendégek a Parnasszusról (Részlet a szerző gróf Mikó Imréről készülő regényéből)

Szuromi Pál: Szunion-fok (A tanárok melletti első egri diáktüntetés rövid krónikája)

Balogh István: Retró a gangon; Játszik a gyerek

Szemle

Karkó Ádám: Nemzedékünk kényszeressége (Korosztályi hangok Németh Gábor Dávid Lebegő arborétum című verseskötetéhez)

Halász Péter: Iancu Laura dilemmái (Iancu Laura: Miért csángó, ha magyar? A moldvai magyarság története és elcsángósítása)

Tóth Kálmán: Sárgamellényben, zseblámpafényben (S. Király Béla: Sárgamellényben)