Madácsy Piroska

Éljen a Köztársaság! „Micsoda álom, micsoda lelkesedés, milyen fegyelem és rend Párizsban!...

Sarusi Mihály

A város legrégibb része a Kastély nevű fertály – tágabb értelemben az egész első, avagy alsó (korábban tized) ma kerület. A 19. századi ásatások eredményeiről Haan Lajos számol be könyveiben, a későbbieket a Csabensis nevű 2018-as, Tranoscius-kinézetű kiadvány összegzi.
Csontunk, cserepünk, lovas sírunk, kemencénk…

Biernaczky Szilárd

A dogonok Nyugat-Afrikában, Mali állam középső fennsíkján élnek: a Niger kanyarulatától délre...

Iványi Márton

„Őrangyalomnak ajánlom, aki a gránátok földjén, orosz nyavalyák közt, észak vészes...

Lőkös István

Ady költészetének Trianon utáni szlovák visszhangja, befogadása a költő közép-európai recepciójának...

Horváth Péter

Aligha mondunk újat azzal, ha az írói életművek hosszú távú hatástörténete...