Ekler Andrea

Németh László és Tamási Áron kapcsolata a magyar történelem, kultúrtörténet, irodalmi, szellemi élet, a filozófiai, poétikai...

Bertha Zoltán

A Tamási utáni erdélyi magyar írónemzedékek klasszikusai közül Kányádi Sándor – aki az Ábel a rengetegbenmegfilmesített változatának forgatókönyvét is elkészítette – úgy nyilatkozik (az irodalmi hagyományban kikristályosult állításokkal egybehangzón), hogy „Ábel jelképes figura...

Török Viola

Már egy ideje van egy olyan érzésem, hogy nem a rendező választja meg a színművet, amit meg kell rendeznie, hanem a darab, illetve a szerző...

Cs. Nagy Ibolya

A Tamási-életmű kritikusai, az író első megjelent könyvének, az 1925-ös Lélekindulás című novelláskötetnek, majd közelesen, az 1928-as regény...

Léka Géza

Ellentétben a mozgékonyabb s talán célratörőbb lírával, nem voltam s vagyok se...

Zsidó Ferenc

Desági Anti úgy érezte, kezdi megszokni a falusi életet, már amennyire azt...

Lakatos-Fleisz Katalin

„– Mit gondolsz, apát, mi, szerzetesek, az életművészet felső fokát gyakoroljuk kolostorodban?..."

Galántai Csaba

Tamási Áronról, mint lehetséges bábjátékíróról 1936-ban olvashattunk először. Tüdős Klára, az Operaház...