Szerkesztőség

Papp Endre
főszerkesztő
József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus.
papp@hitelfolyoirat.hu
Léka Géza
költő, író, versszerkesztő
Utassy József- és Nagy Gáspár-díjas.
leka@hitelfolyoirat.hu
Isó M. Emese
művészettörténész, középkorász
A késő középkori és kora újkori művészet kutatója.
iso@hitelfolyoirat.hu
Nagy Gábor 
költő, irodalomtörténész, próza- és kritikaszerkesztő
József Attila-díjas, művészeti akadémikus.
nagy@hitelfolyoirat.hu
Bagu László
tördelő szerkesztő
Jánosi Nikolett
grafikus
Kovács Nóra
szerkesztőségi titkár
szerk@hitelfolyoirat.hu
Tóth Barbara
rendezvényszervező
Irodalmi estek, konferenciák, sajtótájékoztatók, táborok, egyéb események megvalósítása, illetve promóció.
rendezveny@hitelfolyoirat.hu
Rátkay Ildikó
nyelvi lektor

Alapítvány

Impresszum

Hitel | Irodalmi, társadalmi és művészeti folyóirat
Örökös tiszteletbeli főszerkesztő: Csoóri Sándor. Főmunkatárs: Ágh István.
Felelős kiadó: A Nemzeti Kultúráért és Irodalomért Alapítvány elnöke.
Kiadó és szerkesztőség: 1078 Budapest, Hernád utca 56/B.
Tel.: 06 1 237-0293; 06 1 237-0294.
Előfizethető valamennyi postán, kézbesítőnél.
E.mail: hirlapelofizetes@posta.hu
Előfizetési díj
1 évre: 6840 Ft
1/2 évre: 3420 Ft

Lapunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alap,
a Magyar Művészeti Akadémia és a Bethlen Gábor Alapítvány
támogatásával jelenik meg.

A Hitel folyóirat, könyvkiadás és rendezvények szakmai program megvalósítását 2021. évben a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.