2019/11

ESSZÉ, TANULMÁNY Németh István Péter: Bodosi György őszikéi elé Dudás Barbara: A Hincz-jelenség Salamon Konrád: Károlyi Mihály drámája Erdős Márton: Egy történeti véletlenről. Adalékok az első bécsi döntés történetéhez (1938) Kollarits Krisztina: A bestselleríró, az arkangyali haragú színikritikus és a kedélyes elbeszélő

2019/10

ESSZÉ, TANULMÁNY Marin Georgiev: Mi, Magyarország és a magyarok Arató György: Marin Georgievről Sárközy Péter: Az olaszországi magyar diaszpóra múltja, jelene és …Taxner-Tóth Ernő: Andalgások egy utcanév körül Nyilasy Balázs: Az apollói emberség próbája (Gárdonyi Géza: Az én falum) Kollarits Krisztina: A bestseller

2019/9

BESZÉLGETÉS, ESSZÉ, INTERJÚ, TANULMÁNY Rév Júlia: Kádár lemeze Bakó Endre: Csanády György, a Székely himnusz költője Tiszta kézzel, forró szívvel és hideg fejjel – avagy hosszú az út Székelykocsárdtól Kolozsvárig, az Európai Parlamentig? Kabdebó Lóránt: Világtörténelem versben és eseményekben (Megközelítések Sutarski Konrád

2019/8

BESZÉLGETÉS, ESSZÉ, TANULMÁNY Szász László: Morfondírozás az ó- és az utótranszszilvanizmuson: ami útközben elveszett Lőkös István: Croatia vonzásában (Horvátországi emlékeim nyomában; 2. rész) Múltban gyökerező jelen (Balázs Sándor beszélgetése Aknay János festőművésszel) Salamon Konrád: Németh László forradalomról, ellenforradalomról Csermelyi József: Egy meghatározó

2019/7

ESSZÉ, LAUDÁCIÓ, TANULMÁNY Tevelÿ Arató György: Múltaddal valamit kezdeni… (Emlékbeszéd a Nemzeti Összetartozás Napján) Lőkös István: Croatia vonzásában (Horvátországi emlékeim nyomában) Vető Orsolya Lia: Függöny és fragmentum Jánosi Zoltán: „Nem veszít fényéből…” (Laudáció Ekler Andrea életművéről …) Märle Tamás: Aki megelőzte a

2019/6

ESSZÉ, TANULMÁNY Kiss Benedek: Élettöredékek Deák Ernő: Tartottuk egymásban a lelket Borsi-Kálmán Béla: Titkosszolgák és célszemélyek, futballmezben (2. rész) Kocsis L. Mihály: Kiegészítések egy portrévázlathoz Sárközy Péter: Mit ér az ember, ha olasz – hungarológus? (Angela Marcantonio halálára) Balázs Sándor: Visszanyitogató KÖLTÉSZET

2019/5

70 ÉVE SZÜLETETT NAGY GÁSPÁR Nagy Gáspár levelei 1988–1991-ből – magyarázó idézetekkel, kommentárokkal Vasy Géza: Életutak találkozása (Nagy Gáspárról) Borián Elréd: Pannonhalmi mozaikok Nagy Gáspárról Ekler Andrea: Prédául a vers (Önreflexiók a versről Nagy Gáspár költészetében) BÚCSÚZTATÁS, ESSZÉ, TANULMÁNY Taxner-Tóth Ernő: Párizsi

2019/4

ESSZÉ, FORGATÓKÖNYV, LAUDÁCIÓ Gion Nándor: Latroknak is játszott (Forgatókönyv) Domonkos László: Üdvözülés előtt Léka Géza: Egérutak (A 90 éve született Czine Mihály emlékezete) Kovács Ágnes: Szabó Ottó művészeteFalusi Márton: Szikra János Utassy József-díjas KÖLTÉSZET Szikra János: Szélgyökér, fehér láng; A pianínó; Virágvasárnap;

2019/3

DRÁMA, SZÍNMŰ Nagy Gábor: Chaplin alkonya (Színjáték két felvonásban) ESSZÉ, LAUDÁCIÓ, TANULMÁNY Lukács László: Ha még egyszer azt üzeni… (A Kossuth-nóta és időszerűsége) Arató György: „Magyarok Mózesse” és a „Felszabadító Cár” (Időszerű gondolatok egy sajátos Kossuth-kultuszról) Várkonyi László: Ady és Jászi. „Magyar

2019/2

VIGYÁZAT: MANIPULÁCIÓS KIADVÁNY! Papp Endre: Felhívás manipulálásra Bene Zoltán: Manipolisz Kovács István: A gondolkodás felelőssége Rév Júlia: A dublőr Orosz István: Végjáték Mezei Emese: Az első médiakampány képei (A politika művészeti leképezése Luther Márton korában) Limpár Péter: A harcos néptől a katonanemzetig