2017/5

BESZÉLGETÉS, ESSZÉ, TANULMÁNY Domonkos László: Rókus alkonya Péntek Imre: Jelenkori klasszicitás (Filep Sándor művészetéről) Öt érzék és a lélek harmóniája (Terényi Ede zeneszerzővel Balázs Sándor beszélget) Koncsol László: Illyés Gyula néhány felvidéki kapcsolatáról KÖLTÉSZET Tornai József: A népdal szelleme; A semmivel alattam

2017/4

ESSZÉ, KÖSZÖNTÉS, TANULMÁNY Andrzej Wajda instrukciói a Menyegzőhöz (Nemzeti Színház, Budapest, 1994. április 4.) Papp Endre: „…a szenvedés gyökerét kereste” (Gondolatok Csoóri Sándor XXI. századi esszéiből) Léka Géza: Szikra János Balassi-kardos Nagy András: ár&ás – a markáns márka (Egy életmű plakátokon [1976–2016])

2017/3

ESSZÉ, LAUDÁCIÓ, TANULMÁNY A Bethlen Gábor Alapítvány 2016. évi díjazottjai Monostori Imre: Pillantások Szekfű Gyula szellemi kapcsolataira a harmincas évek közepén Sárközy Péter: Budapesti kaland: Marinetti és a „Csárdáskirálynö” Hámori Péter: Gondolatok a proletkult nevetéshez (Gertler Viktor Állami Áruháza és kora) Lőkös

2017/2

22 KORTÁRS ARS POETICA Papp Endre: Lángoszlop, Úr, ómega és alfa, ormótlan sárcipő Ágh István: Egy élet ars poeticái Kiss Benedek: Jónak (Jóbnak? jobbnak?) lenni jó? Döbrentei Kornél: Hitvallás Pintér Lajos: Vers és világ Wodianer-Nemessuri Zoltán: Hódolat Botár Attila: Szavak alkonyra néző

2017/1

ESSZÉ, TANULMÁNY Kelemen Lajos: Camus ideje – a mi időnk Ritter György: Pótlékok (A Dunakanyarból szovjet munkatáborokba deportáltak emlékezete) Nyilasy Balázs: Filozófia és irodalomértés Konrad Sutarski: Csoóri Sándor és lengyel kapcsolatai Fehér Zoltán: A vasorrú bába egy bátyai mesetípusban (Gyermek mese? Tündérmese?

2018/12

ESSZÉ, TANULMÁNY Domonkos László: Ballada a katonáról Ablonczy László: Színi kedvünk századai (Séták és tűnődések Kubik Annával), 2. rész Kiss Ferenc: Péterfalva jó helyen van? (Üzenet apámnak születésnapjára) Kiss Gy. Csaba: A Hitel indulása Bertha Zoltán: Földközelben (Bágyoni Szabó István költői kibontakozásáról)

2018/11

ESSZÉ, KÖSZÖNTŐ, TANULMÁNY Papp Endre: Palimpszeszt – avagy 30 éves a Hitel Mórocz Zsolt: A marxista káposzta (Naplójegyzetek) Ablonczy László: Színi kedvünk századai (Séták és tűnődések Kubik Annával) Mezei Emese: Hol a magyar nemzeti styl? Salamon Konrád: Kortársak korabeli nyilatkozatai az őszirózsás

2018/10

ESSZÉ, KÖSZÖNTŐ, TANULMÁNY Papp Endre: Palimpszeszt – avagy 30 éves a Hitel Mórocz Zsolt: A marxista káposzta (Naplójegyzetek) Ablonczy László: Színi kedvünk századai (Séták és tűnődések Kubik Annával) Mezei Emese: Hol a magyar nemzeti styl? Salamon Konrád: Kortársak korabeli nyilatkozatai az őszirózsás

2018/9

ESSZÉ, TANULMÁNY Salamon Konrád: Németh László és Kovács Imre szárszói ellentéte Papp Endre: Nemzet: államideológia vagy kulturális azonosság? (A nemzettudatról – egy évforduló kapcsán) Tevelÿ Arató György: Szárszó üzenete Nagy András: Láncreakció Kiss Gy. Csaba: Amikor átléptük a Rubicont (1988. szeptember 3.)

2018/8

ESSZ, KÖSZÖNTŐ, TANULMÁNY Várkonyi László: Noli tangere…? Bakos István: „Hármas kis tükör” a Magyarok Világszövetségéről Szakolczay Lajos: Határon túli magyar képzőművészet (Egy vázlat vázlata) Babosi László: Ratkó József és a Béres-ügy (1975–1987) Hegedűs Imre János: „…több, mint összes művei” (Szász István Tas