2018/9

ESSZÉ, TANULMÁNY Salamon Konrád: Németh László és Kovács Imre szárszói ellentéte Papp Endre: Nemzet: államideológia vagy kulturális azonosság? (A nemzettudatról – egy évforduló kapcsán) Tevelÿ Arató György: Szárszó üzenete Nagy András: Láncreakció Kiss Gy. Csaba: Amikor átléptük a Rubicont (1988. szeptember 3.)

2018/8

ESSZ, KÖSZÖNTŐ, TANULMÁNY Várkonyi László: Noli tangere…? Bakos István: „Hármas kis tükör” a Magyarok Világszövetségéről Szakolczay Lajos: Határon túli magyar képzőművészet (Egy vázlat vázlata) Babosi László: Ratkó József és a Béres-ügy (1975–1987) Hegedűs Imre János: „…több, mint összes művei” (Szász István Tas

2018/7

ESSZÉ, LAUDÁCIÓ, TANULMÁNY Monostori Imre: Laudácó Pörös Gézáról a Nagy Gáspár irodalmi és művészeti díj átadásának ünnepén Erdős Márton: Gróf Teleki Pál és a német–jugoszláv krízis (1941) […] Szeifert Judit: Időlabirintusok a művészet útvesztőjében (Kováts Albert képei) Lóránt Károly: Mezopotámia, a piacgazdaság

2018/6

BESZÉLGETÉS, BÚCSÚZTATÁS, ESSZÉ, TANULMÁNY „Gyönyörű, szent dolog a bánat” (Dukai István beszélgetése Szöllősi Zoltánnal) Nagy András: Inter-nyet? Inter-dac! Erdős Márton: Gróf Teleki Pál és Adolf Hitler stratégiai dilemmáinak kereszteződése (A második bécsi döntés [1940] …) Sturm László: Siker, öregség, összegzés – apokaliptikus

2018/5

DUNATÁJ Vári Fábián László: Magaslatok és völgyek (A ruszin–magyar sorsközösség korszakai a népköltészetben és a valóságban) ESSZÉ, TANULMÁNY, BESZÉLGETÉS, BÚCSÚZTATÓ Gutai István: Vércsík (Bordás István, 1943. Sárpilis)Bizonyosságok nélkül (Balázs Sándor beszélgetése Szemadám György képzőművész-íróval) Gy. Szabó András: „A magyar eposzragyürkőzés…” (Illyés népszemléletéről

2018/4

ESSZÉ, TANULMÁNY, VALLOMÁSRÉSZLET Tőkéczki László : A reményteljes múlt Sarusi Mihály: Zaránd-e Zaránd? Nagy András: Utazás Organikába Papp Endre: „Szeresd összes ösztöneivel” (Gondolatok Cs. Szabó László szépprózájáról) Falusi Márton: „Európa, fényes csatatér a sötét földi csillagon, fogadj be nagy, nagy éjszakádba!” … Taxner-Tóth

2018/3

ESSZÉ, LAUDÁCIÓ, KÖSZÖNTÉS Léka Géza: Az énektől a dallamkürtig (Kiss Benedek 75 éves) N. Pál József: Emlékezés, számvetés – huszonnyolc év után (Király István naplójának ide-oda lapozgatása közben) Pálfalusi Zsolt: Aranykapu (Esszé a képről) A Bethlen Gábor Alapítvány 2017. évi díjazottjai… KÖLTÉSZET

2018/2

UTÓPIÁK, DISZTÓPIÁK A JÖVŐ MAGYARORSZÁGÁRÓL Papp Endre: Utópia: Magyarország 2050-ben Mórocz Zsolt: Örök-befogadás, 2050 (Realista utópia, profán misztériumjáték) Ablonczy László: Európa-kómából ébredezve… Nagy András: Európa el… Szász István Tas: Jóslás a reményről Hegedűs Imre János: Banguzia Wodianer-Nemessuri Zoltán: Nostradamus hungaricus (Magyarország 2050-ben)

2018/1

ESSZÉ, LAUDÁCIÓ Reflexiók a lengyel szabadságról Feledy Balázs: A hazatérő (Berend Iván képzőművészről Szervátiusz-díja laudálásaként) Csóti György: István, a király Pulán KALANDOZÁS Jávorszky Béla: A jég alatt alvó vérfolt Ene Mihkelson: Reggel hatkor keltem mint mindig…; A gyermek a tűzzel játszik…; Elzengett

2019/12

BESZÉLGETÉS, ESSZÉ, LAUDÁCIÓ, MEGEMLÉKEZÉS, TANULMÁNY Lukács László: Mindenki karácsonyfája Garadnai Zoltán – Illyés Mária: François Mitterrand elnök és Illyés Gyula találkozása 1982. július 9-én „Én az ásót választottam” (Beszélgetés a 80 éves Balázs Lajos néprajzkutatóval) Ablonczy László: Montségur hegyén és alant, 1.