2024/5

Beszélgetés, esszé, tanulmány Mezei Balázs: Ernst Jünger és a totális mozgósítás (Mai gondolatok) Alexa Károly: „Ithakám partját elértem…, lekötöm hajómat” (2. rész) Taxner-Tóth Ernő: Egy férfi nem sír (Ha a víz hideg, azt is vállalja, 2. rész) Kifürkészhetetlen tájban (Isó M. Emese

2024/4

Beszélgetés, esszé, tanulmány Alexa Károly: „Ithakám partját elértem…, lekötöm hajómat” Taxner-Tóth Ernő: Egy férfi nem sír (Ha a víz hideg, azt is vállalja) „Hol sírjaink domborulnak…” (Aniszi Kálmán beszélgetése Gaal Györggyel a Házsongárdi temetőről) Vasas Tamás: tartalék viharnapokra Költészet Hodossy Gyula: Etetnék;

2024/3

Esszé, laudáció, tanulmány Sarusi Mihály: Az Alvég Kastélyi-sánca előtt valamivel (Csabai uccarajzunkból) Szász István Tas: Nemzeti létünk fundamentuma a nemzettudat (A nemzeti összetartozás jegyében) A Bethlen Gábor Alapítvány 2023. évi díjazottjai (Bakos István, Gy. Szabó András, Lezsák Sándor, Nagymihály Zoltán laudációi) Költészet

2024/2

Esszé, laudáció, memoár, tanulmány Taxner-Tóth Ernő: Sic transit gloria mundi – Így múlik el a világ dicsősége (Egy kastélylakó kalandjai) Takáts Fábián: Közeli képek – távol a világtól (Indiánok. Lelkek, Túlélők. Claudia Andujar fotókiállítása a Néprajzi Múzeumban) Konrad Sutarski: Menyegzőm Magyarországgal Pörös

2024/1

Esszé, laudáció, memoár, tanulmány Falusi Márton: Antiutószó, avagy egy kívülálló bennfentes elmélkedései Ablonczy László: Muníció a párizsi tölténygyárból – 1971 Veszprémy László Bernát: Jogos számonkérés vagy a „bosszúvágy szertelen kielégítése”? (A 101/10. számú munkaszolgálatos század ügyei a népbíróságon) Költészet Ágh István: A

2023/12

Esszé, laudáció, memoár, tanulmány Tóth László: Szólók és duettek (Széljegyzetek – elszelelt esztendőkhöz, 1999–2019) Iványi Márton: Bohóc, kivégzések és mahorka (Lengyel viszonyulás az oroszokhoz a modern szépirodalom tükrében) A. Szabó Magda: A színház ősvigasztalás (A Tamási Áron-díjas Vidnyánszky Attila köszöntése) Cs. Nagy

2023/11

Beszélgetés, esszé, tanulmány Kék farkasok (Székely Ferenc születésnapi beszélgetése a 80 éves Király Lászlóval) B. Kovács András: Nem egészen önkéntes száműzetésben (Bukaresti napló, II., 1982–88) Rév Júlia: Páternoszteres Mária Novotny Tihamér: Pitypanguniverzum (Kalocsai Enikő festőművész világáról) Takáts Fábián: A duchamp-i világ felelevenítője (Hommage a

2023/10

Beszélgetés, esszé, tanulmány Varga Csaba: Bölcsességtől a tudásig és vissza (Nemzeti lét és önazonosság mint vállalkozás, együtt az emberi teljességgel) Lőkös István: Falukép a múltból két tételben (2. rész) Sándor Zoltán: A jövő hajnalán Lengyel elemzés Közép-Európa jövőjéről 1945 júniusából Wacław Felczak:

2023/9

Beszélgetés, esszé, tanulmány Lőkös István: Falukép a múltból két tételben „Átsüt rajtad a holnap” (Székely Ferenc beszélgetése a Gyergyószentmiklóson élő Burján-Gál Emil szobrászművésszel, költővel, szakíróval) Mező Ferenc: Az Eiffel-torony árnyékában (avagy a belső-geopolitika alapvonalai) Sebők Melinda: Vörösmarty-hagyomány a Babits-életműben Hunyadkürti Soma: Az

2023/8

Beszélgetés, esszé, tanulmány Taxner-Tóth Ernő: Amikor még úszni lehetett a Principális csatorna vízében (2. rész) Árkossy István: „Szegény leszek, festő leszek, ember kívánok maradni” (170 éve született Vincent van Gogh) Salamon Konrád: Szárszóról és a népi mozgalomról Tollal, élőszóval (Beszélgetés Guitman Barnabás