2023/11

Beszélgetés, esszé, tanulmány

Kék farkasok (Székely Ferenc születésnapi beszélgetése a 80 éves Király Lászlóval)

B. Kovács András: Nem egészen önkéntes száműzetésben 

(Bukaresti napló, II., 1982–88)

Rév Júlia: Páternoszteres Mária

Novotny Tihamér: Pitypanguniverzum

(Kalocsai Enikő festőművész világáról)

Takáts Fábián: A duchamp-i világ felelevenítője

(Hommage a Duchamp. Fotóalapú válogatás Tóth Csaba gyűjteményéből)

Kapiller Ferenc: Mangi naplója

Pelle János: 1944: gyűlöletorgia és viktimizáció

Költészet

Király László: Dönt(Het)Etlen

Suhai Pál: Nyárvég; Pálfordulón; Kis magyar mitológia

Juhász Zsuzsanna: Ötlet; Manifesztáció; Öregálom; Mama; Körbehordozás; Pokoljáratok; Szabad a gazda a versírás kertjében

Mohai V. Lajos: Tudom, egyszer elröppennek; A körték kis gömbje; Falusi házak; A házsor

Novák Valentin: Visszaváltható; Pokol; Huszonegyedik századi üvölt(öz)és; Ébredés előtt

Műfordítás, napló, próza

John Cheever: Az úszó ember

Lakatos-Fleisz Katalin: Ólom

Farkas Arnold Levente: Babilonból hozták magukkal

Műhely

Horváth Péter: Egy korszak irodalmi emlékezete

(Bereményi Géza: Vadnai Bébi)

Próza

Bódi Péter: Trigger

Gerzsenyi Gabriella: Így élünk mi

D. Molnár István: Széttört dió közel egy országhatárhoz

(3. részlet egy talán soha el nem készülő regényből)

Visszhang

Fáy Árpád: Alkotmányosság a társadalompolitika korában

(Hozzászólás Zétényi Zsolt A magyar örökkévalósági klauzula: az állami és nemzeti függetlenség című írásához)