A virágos föld titkai

A virágos föld titkai Tornai József Tornai József válogatott verseit Jánosi Zoltán szerkesztette.

Mezei próféta

Mezei próféta Tamási Áron Filmforgatókönyv. A Hitel folyóirat különnyomata a 120 éve született Tamási Áron tiszteletére. 2017. szeptember

Szólamból szólamra

Szólamból szólamra Márkus Béla Márkus Béla kötete az utóbbi évtized legfontosabb tanulmányaiból nyújt bő válogatást, foglalkozik a kanonizáció és az irodalompolitika kérdéseivel, bemutatja és értékeli az erdélyi magyar irodalom, valamint egyéni hangú kortársai jellegadó életműveit. Olyan írók kerülnek reflektorfénybe, mint Reményik Sándor,

A Bethlen Gábor

A Bethlen Gábor Alapítvány aranykönyve „Elhatároztuk, hogy 2013-ban Bethlen Gábor Emlékévet tartunk: névadónk fejedelemmé választásának 400. évfordulóját méltóan megünnepeljük. Péterfy László szobrászművész adományát – a Bethlen Gábor-szobor makettjét – végre megvalósítjuk.”

Árva ragyogás

Árva ragyogás Léka Géza Az Árva ragyogás mintegy 300 magánlevél közzétételével bontja ki az elbeszélő családjának különleges történetét. A levelekhez fűzött kommentárok, meditatív elemzések végigvezetik és beavatják az olvasót az 1950-ben megalakult Magyar Állami Népi Együttes alapító táncosainak, id. Léka Gézának és

Parasztsors

Parasztsors – magyarsors WoEmlékkönyv a Bethlen Gábor Alapítvány 2014. szeptember 19-ei közéleti és tudományos tanácskozásáról

Kései virradat

Kései virradat Wodianer-Nemessuri Zoltán A magyar XVI. század végét átívelő Végvidék-trilógia második, önálló kötete.Rátóti Gyulaffy László, az erdélyi hadak generálisa pályafutásán keresztül ábrázolja, hogyan született az önálló edélyi fejedelemség. A nagyregény szól mindazoknak, akik a küzdelmes múltból máig érvényes tanulságokat akarnak levonni.

Az irodalomtudmány

Az irodalomtudmány nemzeti jellegéről Erősödő igény tapasztalható egy újfajta, a nemzeti jelzővel illethető értékrend, s egy erre épülő új irodalmi kánon megírására. Megvitatásra várnak ennek elméleti megalapozásai, módszertani és szemléleti távlatai. A Hitel Könyvműhely az e témában 2012-ben rendezett konferencia előadásaiból készült

Fölöttem a tenger

Fölöttem a tenger – Összegyűjtött versek Szőllősi Zoltán Szöllősi Zoltán minden költeménye az önmegértés nagy próbája, mely a Pokol és a Menny útját járó dantei, a kizökkent időt helyretolni kényszerülő hamleti és Krisztusnak az előbbi kettőt magába foglaló, az egyetemes emberi karakterében

Végvidék

Végvidék – 1561-1569 Wodianer-Nemessuri Zoltán Egyre kevesebb klasszikus történelmi regény születik, amely a kor politikai klímáját, intrikáit és az egyéni helytállás magatartásmintáit egy nagy szabású tablóban ábrázolja. Wodianer-Nemessuri Zoltán azonban naturalista pontossággal, a történelmi hűségre való szüntelen törekvéssel és a valósággal kíméletlenül