Árva ragyogás

Árva ragyogás Léka Géza Az Árva ragyogás mintegy 300 magánlevél közzétételével bontja ki az elbeszélő családjának különleges történetét. A levelekhez fűzött kommentárok, meditatív elemzések végigvezetik és beavatják az olvasót az 1950-ben megalakult Magyar Állami Népi Együttes alapító táncosainak, id. Léka Gézának és

Parasztsors

Parasztsors – magyarsors WoEmlékkönyv a Bethlen Gábor Alapítvány 2014. szeptember 19-ei közéleti és tudományos tanácskozásáról

Kései virradat

Kései virradat Wodianer-Nemessuri Zoltán A magyar XVI. század végét átívelő Végvidék-trilógia második, önálló kötete.Rátóti Gyulaffy László, az erdélyi hadak generálisa pályafutásán keresztül ábrázolja, hogyan született az önálló edélyi fejedelemség. A nagyregény szól mindazoknak, akik a küzdelmes múltból máig érvényes tanulságokat akarnak levonni.

Az irodalomtudmány

Az irodalomtudmány nemzeti jellegéről Erősödő igény tapasztalható egy újfajta, a nemzeti jelzővel illethető értékrend, s egy erre épülő új irodalmi kánon megírására. Megvitatásra várnak ennek elméleti megalapozásai, módszertani és szemléleti távlatai. A Hitel Könyvműhely az e témában 2012-ben rendezett konferencia előadásaiból készült

Fölöttem a tenger

Fölöttem a tenger – Összegyűjtött versek Szőllősi Zoltán Szöllősi Zoltán minden költeménye az önmegértés nagy próbája, mely a Pokol és a Menny útját járó dantei, a kizökkent időt helyretolni kényszerülő hamleti és Krisztusnak az előbbi kettőt magába foglaló, az egyetemes emberi karakterében

Végvidék

Végvidék – 1561-1569 Wodianer-Nemessuri Zoltán Egyre kevesebb klasszikus történelmi regény születik, amely a kor politikai klímáját, intrikáit és az egyéni helytállás magatartásmintáit egy nagy szabású tablóban ábrázolja. Wodianer-Nemessuri Zoltán azonban naturalista pontossággal, a történelmi hűségre való szüntelen törekvéssel és a valósággal kíméletlenül

Isten csavargója

Isten csavargója Kiss Benedek Kiss Benedek több mint négy évtizedes költői pályája a kortárs magyar irodalom jelentős értéke. A méltán elhíresült antológia (Elérhetetlen föld, 1969) kilenc költőt indított útjára, Nagy László merész szavaival a „torkon vágott forradalmak pirosával”. A Kilencek költői közül

Közép-európai nyár

Közép-európai nyár Szikra János Szikra János elemi erővel szólal meg, akár az ószövetségi próféták. A verseiben is inas, szikár alkatú költő éppúgy bővíti a szellemi valóságot, mintha sárból tapasztana otthont, e világból valót, szűkebb és tágabb családjának. Küzdelme nem belső vívódás, finom

Azonos önmagával

Azonos önmagával Papp Endre Papp Endre irodalomtörténész könyve egyszerre tanulmánykötet, amely az utóbbi évek rangos folyóirat-publikációit öleli fel, és egyszerre filozófiai traktátus, amely az irodalomtörténet-írás elméleti dilemmáit rendszerezve oldja fel. A könyv az első fejezetben elméleti síkon (általánosan) tisztázza a nemzeti irodalomszemlélet

Virágvasárnapi zsákbanfutás

Virágvasárnapi zsákbanfutás – Esszék, tanulmányok, kritikák Falusi Márton Falusi Márton esszéi újdonságot jelentenek mai irodalmunkban. Témaválasztásuk nemegyszer provokatív: irodalom és jog, európai eszme és jogfilozófia, globalizáció és politikai filozófia megközelítései kapcsolják össze azt a hálót, amely mindig többet merít, mint amennyit a szempontok