Szólamból szólamra

Márkus Béla

Márkus Béla kötete az utóbbi évtized legfontosabb tanulmányaiból nyújt bő válogatást, foglalkozik a kanonizáció és az irodalompolitika kérdéseivel, bemutatja és értékeli az erdélyi magyar irodalom, valamint egyéni hangú kortársai jellegadó életműveit. Olyan írók kerülnek reflektorfénybe, mint Reményik Sándor, Bánffy Miklós, Szép Ernő, Páskándi Géza, Sütő András és Cs. Szabó László.