Fátyol Zoltán

A rejtélyes bot

Nándinak

A bot a fészer sarkába támasztva állt, tulajdonosa
távollétében uralta az egy négyzetméternyi teret, ahol
rajta kívül semmi más nem volt. A csenevész vadalmafa
két kiugró ágára került hullámpala-darab lett a tákolmány
teteje, oldalai karók és gallyak szövedékébe tűzdelt
szélvédő- és bádoglemezek meg más alkalmas hulladék
voltak, s hogy készítője otthonosabbá tegye az aprócska
enteriőrt, foszló madzagköteget, rongydarabokat aggatott
belső falaira. Csupán eső ellen védett, ajtaja sem volt,
leülni nem, állni lehetett csak benne a botra támaszkodva,
aminek valószínűleg ez volt az egyetlen feladata.
	Aki ide tévedt, és benézett ebbe az odúba, annak
tiszteletet parancsolt a magányos husáng, és illetéktelen
betolakodónak érezte magát, amikor szembekerült vele.
A bot jól metszhető héjába valaki ismeretlen jeleket vágott,
amelyek lentről felfelé, spirálvonalban írták tele alsó részét,
nagyjából félmagasságban véget érve. Volt, akinek úgy
rémlett, hogy a botot ő hagyta itt valaha, amikor egy szűnni
nem akaró esőt szemlélve dőlt rá a biztos fedezékben,
de a rajta levő írásra nem emlékezett. Másokban meg az
derengett fel – erre járván, megállva a kalyibánál –,
hogy egykor ők hordták egybe az esővédő alkotmányt,
de homályos emlékeikben sehogy sem találták a botot.
	Aztán jött valaki, elolvasta az írást, majd befejezve
a megkezdett mondatot végigrótta a jeleket a bot tetejéig,
és továbbállt vele, eltűnve lassan az egyre gyérülő fényben.Sgraffito

a hármasképek sorozatból


*

Azokban az időkben a foghíjbeépítések tervei még nem
komputerekben készültek. Tervezőasztal, látványtervek
akvarellel festve és valósághű fotómontázs. A társművészetek
csak ezután jöttek, beteljesítve a rájuk rótt feladatot:
buzdító képzetek, sugárzó célzatokkal teli ideológia;
a mindenek fölött álló köz-eszme beültetése volt legfőbb
céljuk, ami leginkább alfaállapotban akarta birtokba venni
az emberek tudatát – mintegy össz-révületbe terelve
mindenkit –, hogy feltétel nélkül kövessék. Az arany
diktatúrája sem volt ezzel másként. Foszló nyomai még
láthatók a romló falakon, amelyek között rivalizáló hordák
kóboroltak és véres csatákat vívtak a legkisebb koncért is,
de a még álló, hatalmas tűzfalon épen maradt sgraffito
előtt egymást leköpni is bűn volt, nemhogy kést mártani
a másik szívébe. Az aranyhalakat vízbe engedő robusztus
nőalakok előtt – a színezett kőpor rétegeit ipari alpinisták
kapargatták egykor: gyermeteg naivitásuk, amelyből
nem hiányzott pornográfián nevelkedett érzékiségük sem,
elrajzolta a melleket és tomporokat, de leginkább
az aranyhalak óriás, néma szemeit túlozta el – néha
összegyűltek az elpusztult város túlélői, és hosszú percekig
meredtek rájuk, valami imafélét mormolva közben.
A halak hatalmas, aranyló szemeire bízták mindazt,
ami emberi lényükből megmaradt, mert bizonyára oda
tartanak – hitték –, ahol még minden sugárzó, tiszta
fényben ragyog.

* *

Az aranyhalak minden kívánságot teljesítettek.
Kifogyhatatlanul sokan voltak, a két fehérbe burkolt nő –
kimért mozdulatokkal dolgoztak a folyóparton, mert
inkább valami munkafélének s nem csodát váró aktusnak
tűnt végeérhetetlen serénykedésük – egyiket a másik
után emelte ki a vízből, majd kívánt valamit, de a következő
pillanatban nem a folyóba engedte vissza a sikamlós
aranyszín-testeket, hanem égig emelte mind, ahol
eltűntek szem elől. Mintha moirákat látnánk, az élők
madzagait rángató-nyesegető bábjátékosokat egy vásári
előadás közepén, de kideríthetetlen ok miatt kellékeiket
valaki elcserélte. A lenge drapériákon átdereng az eleven
testek lüktetése; egyikük féltérdre ereszkedve nyúl a vízbe,
kiemeli a halat, másikuk átveszi és az éghez érinti. Lennie
kell harmadiknak is – a moirák hárman vannak, ha valóban
ők azok –, aki a fönti régiókban egyengeti az aranyhalak
további útját, mely innentől követhetetlen. Talán elvadult
angyalok jelentik e harmadik szereplőt, akik kézből kézbe
csúsztatva a nyálkás pikkelyű lényeket csúf játékot űznek
velük, örömet találva tehetetlen vergődésükben. Nem halljuk
a titokzatos nők hangját, de biztosan kívánnak valamit –
hangtalan mozgó ajkakkal ejtve a szavakat –, mert óhajaik
teljesültek. Az utcák lassan megtelnek kivetett, nyomorult
emberi lényekkel, a városból pedig minden nyoma eltűnik
annak, amit egykor Léleknek neveztek.


* * *

A pénzdarab a hal szájában erősebben csillogott minden
nyálkás pikkelyénél és hártyájánál. Aranyhal volt, így
természetes lett volna hinni, hogy a pénz is aranypénz,
de ezüst volt, amit fehér vakolattal imitált a kőműves,
némi irizáló anyagot keverve a habarcsba, talán apróra
zúzott pálinkásüveget, amelynek darabkái ragyogtak
a meszes felületben, egyetlen kör alakú folttá olvadva.
Ügyes munka volt, kiváló mesterre vallott, a régi ház
falán. A nőalak kecses mozdulattal feszítette fel a hal
száját; sematikus szerkesztés, naiv stilizáció nélkül
kibontott, elmélyült stúdiumokat és művészi invenciót
egyszerre hordozó kompozíció volt a két utcafronti
ablak között. Remekül megoldott részleteit sokan
nézegették arra járva, valaki mindig álldogált a ház előtt,
hosszabb-rövidebb ideig szemlélődve, mielőtt tovább
sietett volna. A sgraffito jobban állta az időt, mint maga
a ház. Körülötte omlott a kőpor, a sovány vakolat darabjai
elengedték a téglát, pergett a mész, helyenként már
a vöröslő tégla is porlott. Az enyészet mintha megállt
volna a kép határainál. Minden bizonnyal csapnivaló volt
a segéd, nem nézett eléggé körmére a mester, amikor
bekeverte és fánglijával felcsapta a maltert, de a sgraffito
alapozását és színes rétegeit maga hordhatta fel. Örök
rejtély marad, hogy miért költötte át az adógaras csodáját.
Csupán a státer ezüstjéhez ragaszkodott, az aranyat
megidézte ugyan a hal testén, de a pénzdarabot
nem merte azzá tenni.

Fátyol Zoltán (1954) költő, képzőművész. Legutóbbi kötete: az álom látás (2024).