Farkas Arnold Levente

egyiknél sajt

első töredék, pócsmegyer,
huszonhárom január ti-
zennyolc, szerda, útban betle-
hem felé kerépol három

pásztorral találkozott, az
egyiknél sajt volt, a másik-
nál túró, a harmadiknál
bárány, köszöntötték egymást,

a szálláson egy pohár vi-
zet tett a fekhelye mellé,
ha felébred és megszomja-

zik, ki ne száradjon a fé-
lelem, elmúlik az éjsza-
ka, fénybe öltözik a csönd


második töredék, pócsme-
gyer, huszonhárom január
tizenkilenc, csütörtök, egy
ismeretlen isten ide-

gen gyomrában telt a gyermek-
korom, hozzászoktam a sö-
tétséghez, mint a halhatat-
lansághoz az örökkéva-

ló, nem volt rám szüksége az
időnek, így meg sem emész-
tett, aztán egy másik gyomor-

ba kerültem, mintha lenyel-
tem volna magamat, a há-
nyás a teremtés hajnala
harmadik töredék, pócsme-
gyer, huszonhárom január
húsz, péntek, megelőz az u-
tánam jövő, az égből hó-

galamb hull a halhatatlan
testre, körültrágyázom vagy
megátkozom, gyümölcsöt nem
terem a kígyótetem, ő-

rületbe fordul örökké
éhes alázatom, össze-
keverem önmagamat én-

velem, de én mégsem ő va-
gyok, feslett bőrként vedli le
a halált a feltámadás


negyedik töredék, pócsme-
gyer, huszonhárom január
huszonegy, szombat, ember, küzdj
és bízva bízzál, gondolkodj

és írjál, írják, teremtet-
len angyalokkal táncolj, mint
a félhomállyal némán tán-
coló hallgatás, a szó a

versnek gödröt ás, a létből
a semmi kihull, vállára
veszi az angyal a terem-

tést, megszámolja a végte-
lent, megeteti az embert
és szépségbe öltözteti

Farkas Arnold Levente (1979) költő, író. Legutóbbi kötete: brácsahúr (2022).