Lőkös István

Krleža Petőfi-képe

Pályája csúcsán Miroslav Krleža így emlékezik pályaválasztásának diákkori eredőire: a gimnázium „negyedik osztályában megbuktam latinból és görögből, mert a rendhagyó görög igék és a feltételes mondatok helyett drámaírással foglalkoztam”. A következő évben ugyan mindkét tárgyból eredményes vizsgát tett, ám úgy vélte: e dicstelen kudarc után nincs helye a zágrábi tanintézetben. Úgy döntött: Pécsre megy, az ott működő Magyar Királyi Honvéd Hadapródiskolába, ahol már a korábbi tanévekben is számos horvát ajkú és identitású fiatal tanult. A választást motiválhatta a család szűkös anyagi helyzete is. A Hadapródiskola ösztöndíjakkal segítette a szegényebb sorsú növendékeket. Édesapja nyilván ennek tudatában nyújtotta be kérelmét fia felvétele érdekében 1908. június 24-én:

Lőkös István (1933) irodalomtörténész, szlavista, nyugalmazott egyetemi tanár, Krleža-kutató.