Februári lapszám

Start

Tartalom

Tevelÿ Arató György: Bizantinizmus
Mózsi Ferenc: A tét az emberi nem emberhez méltó jövője
Falusi Márton: Platón állama és a mi bizantinizmusunk)
Kovács István: Az orosz diplomácia és a lengyel–litván állam első felosztása
Salamon Konrád: Bizánci hagyomány – szélsőbaloldaliság – tömegdemokrácia
Perényi Károly: Birodalomsirató
Horváth Gergely Krisztián: A rendiség tovább élő öröksége a szocializmus évtizedeiben
Szövényi Zsolt: „Aki megért / s megértet / egy népet / megéltet”
Szijártó István: „Egyesség nélkül Hunnia semmi”
Bakos István: A bizantinizmus tünetei reflexióink tükrében
Köő Artúr: Színleléssel, alkudozással és „pénzen vásárolt” Nagy-Románia?
Gazdag László: Herczeg Ferenc: Bizánc – mire gondolt a költő? És a közönség…
Szilágyi Gábor: Egy „csacsi intellektuel” a szélsőségek századából
Hunyadkürti Soma: Fantomok nyomában