A visszalövés módszertanához

Domonkos László

A tanulmány- és esszégyűjtemény gerincét a Hitelben megjelent írások adják. A szerzői személyesség mindenütt jelen van, de mindig mértéktartó modorban.A történész és publicista stabil irodalmi ismeretanyagot képes mozgósítani. Ez az ország- és népismertetésekre épp úgy vonatkozik, mint a legújabb kor nemzeti históriájának feldolgozott eseményeire.