Impresszum; Nemzeti Kultúráért Alapítvány

NKABAVOlajterv csoport  

HITEL irodalmi, társadalmi és művészeti folyóirat. Magyar Örökség

Örökös tiszteletbeli főszerkesztő: Csoóri Sándor; Főmunkatársak: Ágh István, Tornai József; Főszerkesztő: Papp Endre; Szerkesztők: Falusi Márton, Nagy Gábor, Tőkéczki László; Képszerkesztő: Nagy András; Nyelvi lektor: Rátkay Ildikó; A szerkesztőség titkára: Kovács Nóra; Tördelőszerkesztő: Bagu László.

Felelős kiadó: A Nemzeti Kulturáért és Irodalomért Alapítvány elnöke.

Kiadó és szerkesztőség: 1078 Budapest, Hernád u. 56/B

Előfizethető valamennyi postán, kézbesítőnél, e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu

 

A Nemzeti Kultúráért és Irodalomért Alapítvány adószáma:

18223086-2-42